Prosjekt

Stabilitetsfylling Nidelva

Oppdragsgiver – Studentersamfundet i Trondheim og Trondheim kommune

Studentersamfundet i Trondhjem planlegger utbygging av «Fengselstomta», like øst for eksisterende bygg. For å
oppnå tilstrekkelig områdestabilitet for utbygging må det etableres støttefylling i Nidelva.
Fyllingen skal avslutningsvis opparbeides med parkanlegg.
Støttefyllingen i Nidelva skal fungere som en «motvekt» for å stabilisere arealene ovenfor. Beregnet
nødvendig fyllingsvolum er ca. 14.000 m3 med stein.