Godkjenninger

Vi har sentral godkjenning på følgende tjenester:

  • Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3
  • Utførelse av Landskapsutforming i tiltaktsklasse 3
  • Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3
  • Utførelse av Plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 3

Vi er godkjent lærlingbedrift innenfor følgende fagutdanning:

  • Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift)
  • Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift)
  • Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift)
Kontakt oss