Verksted

Det er viktig at maskinene våre er i topp stand til enhver tid. Dette for å opprettholde både sikkerhet og effektivitet i vårt arbeid.

I vårt verksted utføres det mange forskjellige reparasjoner, og det aller meste kan fikses hos oss. Vi reparerer lys, bremser, skjermer, luftbelger, foringer m.m., i tillegg til at vi bytter slitestål på ploger. Vi jobber også med sveising i verkstedet, og vi har i tillegg smøregrav og vaskehall.

Gammel olje blir levert til godkjent mottak.

Vi har også serviceavtaler på alle våre lastebiler og maskiner hos merkeforhandler, slik at de får eksternt vedlikehold i tillegg til vedlikeholdet på eget verksted.

HMS er vårt viktigste satsingsområde, og vi har alltid fokus på HMS ute på alle våre byggeplasser. Det skal være trygt å arbeide hos oss, og det skal være trygt å få arbeide utført av oss.

Ta kontakt