Vei og vedlikehold

Vi i Anlegg og Entreprenørservice gjør det vi kan for å vedlikeholde veiene slik at kjøreturen din blir tryggest mulig. På vinterstid sørger vi for snøbrøyting og stikksetting, mens ellers i året arbeider vi med høvling og grusing av veier, vegetasjonsrydding, feiing og vasking. Vi har også bufferbil for å øke tryggheten både foran og bak arbeidet.

  • Brøyting
  • Stikksetting
  • Høvling og grusing
  • Kantrensk/vegetasjonsrydding
  • Feiing og vasking

HMS er vårt viktigste satsingsområde, og vi har alltid fokus på HMS ute på alle våre byggeplasser. Det skal være trygt å arbeide hos oss, og det skal være trygt å få arbeide utført av oss.

Ta kontakt