Transport

Vi driver med det meste innen transport, fra asfalttransport til transport av grus, pukk, jord, trær m.m. Vi bidrar også med maskinflytting, og kan flytte maskiner på opp til 45 tonn. Vi har egne følgebiler som sørger for trygg transport. Vi kan også transportere større last som containere.

  • Asfalttransport
  • Massetransport
  • Maskinflytting
  • Containertransport
  • Trafikkdirigering
  • Buffertjenester

HMS er vårt viktigste satsingsområde, og vi har alltid fokus på HMS ute på alle våre byggeplasser. Det skal være trygt å arbeide hos oss, og det skal være trygt å få arbeide utført av oss.

Ta kontakt