Prosjekt

Lagmann Lindboes veg 24 (nært Byåsen butikksenter)

Alt av plen, kantstein, trapper, støttemurer, gangvei på motsatt side av byggningsmassen.