HMS KS

I vår bransje er det ekstra viktig å ha et høyt fokus på HMS. Sikkerheten til våre ansatte er topp prioritet hos oss, og derfor er vi nøye med å utføre faste sikkerhetsrutiner.

Den viktigste delen i vår hverdag er å utføre en sikker jobbanalyse i forkant av oppdrag. Her foretar vi risikovurdering og kartlegger ulike utfordringer og scenarioer.

Vi bruker alltid nødvendig verneutstyr til alle våre oppdrag, og våre ansatte får dokumentert opplæring på kjøretøy, maskiner og mindre arbeidsverktøy. Vi har også flere container med førstehjelpsutstyr dersom uhell skulle skje.

  • Sikker jobb analyse (SJA)
  • Risikovurdering
  • Rapportering
  • Loggbok

HMS er vårt viktigste satsingsområde, og vi har alltid fokus på HMS ute på alle våre byggeplasser. Det skal være trygt å arbeide hos oss, og det skal være trygt å få arbeide utført av oss.

Ta kontakt