Entreprenør

Det er nødvendig for samfunnet at man har en velfungerende teknisk infrastruktur. Vi i Anlegg og Entreprenørservice utfører vann- og avløpsarbeider på oppdrag fra offentlige myndigheter og bedrifter.

Med oss i ryggen kan du stole på at arbeidet er gjort i henhold til gjeldende regelverk og med riktig faglig kompetanse.

Innen entreprenørarbeid jobber vi også med tomtegraving og annet viktig grunnarbeid. Vi har bred erfaring og høy fleksibilitet, og utfører alt fra små til store oppdrag.

HMS er vårt viktigste satsingsområde, og vi har alltid fokus på HMS ute på alle våre byggeplasser. Det skal være trygt å arbeide hos oss, og det skal være trygt å få arbeide utført av oss.

Ta kontakt