Nardo Søndre

Pågående prosjekt.
Rehabilitering av VA-system, utomhus områder og garasjer Nardo Søndre boretslag.

Nardo Søndre
Nardo Søndre
Nardo Søndre
Nardo Søndre
Nardo Søndre
Nardo Søndre
Nardo Søndre
Nardo Søndre