Huseby Skoler

Pågående prosjekt.
Grunnarbeid i forbindelse med bygging av ny barne- og ungdomsskole.

Huseby
Huseby
Huseby
Huseby
Huseby
Huseby