Lagmann Lindboes vei 24

Pågående prosjekt.
Grunnarbeid og utomhus arbeid i forbindelse med bygging av nye boligblokker.

Lagmann
Lagmann
Lagmann
Lagmann
Lagmann
Lagmann
Lagmann
Lagmann
Lagmann
Lagmann