Stabilitetsfylling Nidelva

Prosjekt navn – Stabilitetsfylling Nidelva
Oppdragsgiver – Studentersamfundet i Trondheim og Trondheim kommune

Studentersamfundet i Trondhjem planlegger utbygging av «Fengselstomta», like øst for eksisterende bygg. For å
oppnå tilstrekkelig områdestabilitet for utbygging må det etableres støttefylling i Nidelva.
Fyllingen skal avslutningsvis opparbeides med parkanlegg.
Støttefyllingen i Nidelva skal fungere som en «motvekt» for å stabilisere arealene ovenfor. Beregnet
nødvendig fyllingsvolum er ca. 14.000 m3 med stein.

Stabilitetsfylling Nidelva
Stabilitetsfylling Nidelva
Stabilitetsfylling Nidelva
Stabilitetsfylling Nidelva
Stabilitetsfylling Nidelva
Stabilitetsfylling Nidelva
Stabilitetsfylling Nidelva
Stabilitetsfylling Nidelva
Stabilitetsfylling Nidelva
Stabilitetsfylling Nidelva
Stabilitetsfylling Nidelva
Stabilitetsfylling Nidelva